Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Reglerna kring andrahandsuthyrning finns även att läsa i föreningens Ordnings- och trivselregler.


Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrningar ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning hos bostadsrättsföreningens styrelse. Ansökan sker via SBCs portal (länk öppnas i nytt fönster). Ansökan ska inkomma i god tid innan planerad uthyrning. Styrelsens handläggningstid kan vara upp till två månader. Under månaderna juni, juli och augusti handläggs inga ansökningar.

Uthyrning för komersiellt bruk är ej tillåtet. Om en bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl kan aktuell bostadsrättshavare inte heller ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer att sägas upp till avflyttning.

Du måste ha beaktansvärda skäl för att hyra ut din lägenhet. Exempel på godtagbara skäl till andrahandsuthyrning är:


1) Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år.

2) Gäller tillfällig anställning på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska anställningsavtal bifogas.

3) Gäller på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska studieintyg/antagningsbesked bifogas.

4) Enligt hyresnämnden är det tillåtet att hyra ut sin bostad under cirka ett år om lägenheten är svårsåld på grund av rådande bostadsmarknad. Däremot är det inte acceptabelt att tillgodogöra sig en hyra i väntan på att marknaden ska nå de nivåer som bostadsrättsinnehavaren själv tycker är rimliga.

5)  avser sådana situationer, oavsett skäl, som inte passar in under arbete eller studier där hyresgästen har för avsikt att för en period vistats utomlands. Gällande tidsfristen ska det röra sig om minst ett par månader.

6) Exempelvis särskilda familjeförhållanden, sjukdom eller andra jämförbara förhållanden. Hyresgästen måste visa på att det finns behov att behålla anknytningen till lägenheten.