Infoblad

# 3 2024

Föreningsstämma 15 maj

Påminnelse om föreningsstämman, den 15 maj kl 18.00 i Klingnersalen, Masthuggskyrkan. Vi hoppas såklart att så många som möjligt kan närvara. Kallelse har delats ut i postlådorna. Välkomna!

Knarkförsäljning 

Det har förekommit misstänkt knarkförsäljning i närheten av våra fastigheter. Styrelsen ber att den som uppmärksammar sådan aktivitet ringer polisen och ber dem att patrullera med bil i området. 

Informera om underhåll och åtgärder  

Styrelsen uppmuntrar till att om man som medlem ser något på våra gårdar och fastigheter som behöver åtgärdas, meddela detta till styrelsen på mail. Detta gäller ej akuta ärenden, då är det felanmälan som gäller.

Siktad mal i källarförråd

En påminnelse om att se över era källarförråd då det har siktats mal i tvättstugan. Förvara inte textilier i era förråd. Älghagsgatan 2 har tidigare haft problem med mal.

# 2 2024

Föreningsstämma

Datum för föreningsstämman är den 15 maj, kl 18.00 i Klingnersalen, Masthuggskyrkan.    

Gårdsdag

Vårens Gårdsdag äger rum söndagen den 14 april, med start kl 11.00. Vi samlas på gården Hjorthagsgatan. Styrelsen påminner om att inför Gårdsdagen märka upp sin cykel, samt se till så att den inte är fastlåst i cykelrummet. 

Stormskadad fasad

I samband med stormen Louis skadades några fasadskivor. Arbetet med att laga skadorna ska nu vara åtgärdat. 

Flaggning

Styrelsen uppmuntrar till att nyttja vår flaggstång, flaggan finns i tvättstugan. Ny vimpel kommer att köpas in då den befintliga är gammal och trasig.

# 1 2024

Ordnings- och trivselregler

Föreningens ordnings- och trivselregler är uppdaterade på hemsidan för att tydliggöra vad som gäller bland annat kring andrahandsuthyrning  

OVK

Har ni blivit kontaktade angående åtgärder efter ventilationskontrollen - var vänliga och lös detta snarast då föreningen annars riskerar böter. 

Balkongprojektet

Beslut på föreningsstämman 2022 att låta medlemmar uppföra balkonger har nu godkänts av Svea Hovrätt. Balkongprojektet kan därmed drivas vidare. Mer information kommer.

Problem med säkerhetsdörrar

Styrelsen undersöker problemet med säkerhetslåset i våra lägenhetsdörrar. 

Vindsprojekt

Under våren startar fyra stycken renoveringar av vindar. 

# 8 2023

Motioner inför årsstämman

Styrelsen påminner om att lämna in motioner inför kommande årsstämma,

senast 1:a februari.  

Uppföljning OVK 

Efter vår obligatoriska ventilationskontroll kommer några medlemmar att få uppföljning, och kommer att kontaktas av styrelsen.

Säkerhetslås

Flera medlemmar har haft problem med att lägenheternas säkerhetslås har gått sönder, den stång som låser neråt har lossnat och fastnat i låst läge. Medlemmarna är ansvariga för sina lås och styrelsen rekommenderar att ta hjälp av fackman med att säkerhetsställa så att stängerna inte lossnar, kanske gemensamt med sina grannar för lägre kostnad.

Höjda avgifter

Vår förening höjer avgiften 7% för 2024. 

Många kostnader ökar just nu med inflation samt värme mm. Höjningen är lägre än snittet för många föreningar,

men vi beräknar att det räcker.

Du släckte väl?

En vänlig påminnelse i juletider - du glömmer väl inte att släcka ljusen?

# 7 2023

Balkongprojektet

Hyresnämnden har godkänt föreningens stämmobeslut om balkongbyggnation, men domen har överklagats till Svea hovrätt som ska fatta ett beslut. Datum ej fastställt, mer information kommer.

Fasadprojektet

Som informerades under årsmötet så är fasadprojektet under fortsatt utredning.

Tvättstugan

Arbetet med att förbättra situationen med tvättstugan är pågående. Bland annat så ska en ny tvättmaskin köpas in.

Skadedjur

Då vi har återkommande problem med skadedjur påminner styrelsen om att det inte är tillåtet att mata fåglar, se våra trivselregler. Vi behöver även alla hjälpas åt att sköta vårt soprum bättre. Överfulla sopkärl är inte OK. Vänligen respektera dina grannar - skadedjur och onödiga kostnader för sophantering till följd av slarv och lathet kan vi vara utan.

Felanmälan

Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att fortsätta felanmäla, fastighetsförvaltaren åtgärdar enligt avtal men viss fördröjning kan ske. Styrelsen undersöker möjligheten att få återkoppling på sin felanmälan när denne är åtgärdad

# 6 2023

Städdag

Höstens städdag äger rum söndagen den 15 oktober. Mer detaljerad info kommer. 

Märk din cykel

Märk din cykel i god tid inför kommande städdag (15/10). Cyklar som inte används ofta ska förvaras i lägenhetsförråd då det är trångt i våra gemensamma cykelförråd.

Felanmälan fönsterlister
Anmälan för byte av fönsterlister görs numera som en felanmälan till NABO. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Tvättstugan
Styrelsen är medveten om återkommande problem med vår tvättstuga. Vi har en pågående dialog med förvaltaren kring åtgärder.

Styrelsen påminner om:

# 5 2023

Glad sommar!

Styrelsen önskar glad sommar, och påminner alla medlemmar att för allas trivsel tänka lite extra på:


Utlottning av gamla cyklar

Vi har ett gäng övergivna cyklar som efter anmälan till polisen nu har tillfallit föreningen. För intresserade medlemmar sker utlottning av dessa den 17/6 kl 11-12 i källaren på HH 3D. Samtliga cyklar är i behov av mer eller mindre service. 


Övernattningslägenheterna

Vi är många som uppskattar och nyttjar våra övernattningslägenheter. Det har dessvärre förekommit klagomål kring bristande städning. Styrelsen påminner därför om att återlämna lägenheterna i välstädat skick till nästa gäst - eventuell straffavgift för utebliven städning kan annars behöva införas. 

# 4 2023

Årsstämma

Årsmötet äger rum den 8 maj kl. 18:30, kallelse har delats ut i brevlådorna. Om du inte kan delta på stämman kan du ge en annan medlem fullmakt att rösta i ditt ställe - fullmaktsblankett finns på vår www.solgardarna.se, under Meny - Blanketter & Dokument - Stämma 2022.

Årsredovisning

Årsredovisningen finns nu att läsa på hemsidan och en kopia sitter uppe i tvättstugan. På grund av förseningar i bokslutsarbetet så har inte revisorn slutfört revisionen men så fort det är klart kommer vi att komplettera med originalet och gå igenom ändringar på stämman.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och Underhållsspolning 

Både OVK samt Underhållsspolning  kommer att starta i början av maj. Håll utkik i brevlådan där ni bör ha fått information om detta. På baksidan av den informationen står det exakt vilka datum som gäller för våra olika adresser.
Kom ihåg att meddela via angiven mailadress om utförare får lov att gå in med huvudnyckeln i er lägenhet. 

# 3 2023

Årsstämma

Årsmöte är planerat till den 8 maj kl. 18:30, kallelse skickas ut separat.

Föreningsdag/Märk din cykel

Vi vill påminna om vårens gårdsdag som kommer äga rum på söndag 16 april kl. 11-14. Container kommer finnas på plats under helgen.

Vi samlas på gården Hjorthagsgatan 5. Föreningen bjuder på grillad korv, fika samt utlottning av en fast parkeringsplats.

Vi kommer som vanligt att rensa bland cyklarna som står på gårdar och i cykelrum. Märk därför din cykel med namn och lägenhetsnr. (1-96). Om du inte använder din cykel så ofta är det bra om du förvarar den i ditt källarförråd.

Soprummet

Eftersom vi fortfarande ibland har överfulla kärl uppmanar vi till att exempelvis dra isär och platta till kartonger innan ni sorterar dem.

Papperskorgar på gårdarna

Tänk på att slänga hushållssopor i soprummet och inte i papperskorgar på gårdarna, de är till för “småskräp”.

#2 2023

Fönster

Nu har vi påbörjat byte av dåliga lister på yttre fönsterram. Vänligen kontakta styrelsen om du är i behov av ett byte.

Det rekommenderas också att medlemmar själva byter sina dammlister,

(den list som sitter mellan fönsterna). Se bild på anslagstavlan i ditt trapphus för mer information.


Spolning av rör

Spolning av rör kommer att ske under våren av företaget Spolio. För detta arbete behöver Spolio komma in i  lägenheterna, mer information kring detta meddelas av fastighetsskötaren.


Föreningsdag

Söndag den 16 april kl. 11:00-14:00 kommer vi ha vårens aktivitetsdag, då vi fixar med våra gemensamma utrymmen. Vi samlas på gården Hjorthagsgatan 5 för att gå igenom aktiviteterna. Dagen avslutas med korvgrillning och fika!


#1 2023

Källarförråd - fuktspärr

I våra källarförråd och krypgrunder har vi problem med fukt som kan bilda mögel. Styrelsen ska utreda hur städning av krypgrund kan genomföras. För källarförråden gäller att samtliga medlemmar själva behöver  lägga in ett plastgolv. Vi rekommenderar 12-15 millimeter tjocklek på plastgolvet, scanna QR-kod för förslag. Vi behöver alltså förhindra att organiskt material står direkt mot betonggolvet och -väggar.


Balkongprojektet

Balkongprojektet fortlöper. I processen ligger ärendet hos Hyresnämnden då ett antal medlemmar motsätter sig beslutet som togs på stämman att bygga balkonger.


Internethastighet

Om du upplever att ditt nät är långsamt så kan du prova att ansluta till 5G.


Soprummet

Vi vill återigen påminna om att gå till återvinningen på Bockhornsgatan om kärlen är fulla i soprummet. Vi har fortfarande problem med överfulla kärl och att medlemmar ställer sopor på golvet.

#8 2022

Höjda avgifter 2023

Föreningen höjer boendeavgiften med 8 procent från och med den 1 januari 2023. Orsaken är det osäkra ekonomiska läget, vilket i sin tur leder till kraftigt höjda räntor och prishöjningar för sophämtning, el och fjärrvärme. Styrelsens budgetarbete tillsammans med SBC ledde till en rekommendation att höja avgifterna med 8-10 procent från nästa år. Vi kommer att behöva göra en avstämning under våren gällande om ytterligare höjning av avgiften behövs.

 

Spara kostnader för föreningen

Det finns en del som vi kan göra för att hålla nere vissa kostnader. Exempelvis att sopsortera och sopsortera korrekt: sortera alla dina sopor, platta till kartonger så att mer får plats i återvinningskärlet, om kärlen är fulla tar man sina sopor till Bockhornsg. återvinning. Det är framförallt restavfallet som utgör en hög kostnad.

 

Cykelrum

Vi behöver hjälpas åt att hålla ordning i våra cykelrum. Kommer du inte att använda din cykel under vintern får du gärna förvara den i ditt källarförråd så frigör du plats för dina grannar.

 

Ljus och brandvarnare

Då vi gått mot mörkare tider och det lackar mot jul tänds en hel del ljus. Var noga med att släcka efter dig. Kolla så att din brandvarnare fungerar och skaka brandsläckaren.


#SBC - Information

Från 1 januari 2023 har vår förvaltare SBC en ny kundportal – SBC Hemma. Den nya kundportalen ersätter Vår Brf och Vår Brf-appen.

I SBC Hemma kan du som boende:

• hitta dina avier

• se information om din lägenhet

• ansöka digitalt om andrahandsuthyrning

• logga in säkert med BankID

Vår Brf-appen stängs redan i december

Från i början av december kommer du inte längre kunna använda Vår Brf-appen. Du kommer däremot kunna logga in i Vår Brf via webbläsaren i en dator året ut.

Till SBC Hemma finns ingen app – den nya kundportalen fungerar lika bra i telefonen som på datorn eller surfplattan.

Avgifter och hyror aviseras månadsvis från 2023

Du som betalar din avgift eller hyra månadsvis får från 2023 en avi varje månad. 

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta SBCs kundtjänst via sbc.se/kontakt eller telefonnummer 0771-722 722.

#7 2022

Föreningsdag

Påminnelse om höstens aktiviteter söndag den 9 oktober kl. 11:00-14:00. Både en elvagn (för elskrot) och en container kommer att finnas på plats (Hjorthagsgatan 5) från och med fredag 7 oktober fram till städdagen.  Vi kommer att städa ur gemensamma utrymmen i källare då saker som ligger där bidrar till mögel i fastigheten. Ta därför hand om dina saker, allt kommer att slängas på städdagen undantaget barnvagnar. Kom ihåg att lägga ut saker i vår facebookgrupp, då någon annan kanske har intresse och användning för ditt “skräp”.

 

Märk din cykel

Märk din cykel med lägenhetsnummer inför städdagen, omärkta cyklar kommer att forslas bort.

 

Bostadsrättstillägg

Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg som täcker upp till 500 000 kronor, med självrisk på 1 500 kronor. Du som medlem behöver därför inte teckna ett separat tillägg i din hemförsäkring.

 

Fönsterlister

Kontrollera dina fönster. Om den vita listen som sitter på insidan av ytterfönstret har släppt eller är i dåligt skick så bör du mejla styrelsen. Listen behöver eventuellt bytas ut. Se bild nedan. 

#6 2022

Elutredning - Älghagsgatan 2

Det har genomförts en elutredning som resulterade i att föreningen i dagsläget inte kan tillåta att fler elspisar, elugnar eller elhällar på Älghagsgatan 2 installeras. Orsaken är att huset, på grund av tvättstugan i samma hus, inte klarar av den belastningen.

 

Föreningsdag

Söndag den 9 oktober kl. 11:00-14:00 kommer höstens aktiviteter att äga rum, där vi bland annat fixar med våra gemensamma utrymmen. Vi samlas på gården Hjorthagsgatan 5. Arbetet avslutas med korvgrillning. Både en elvagn (för elskrot) och en container kommer att finnas på plats (Hjorthagsgatan 5) från och med fredag 7 oktober fram till städdagen. Tänk på att du gärna får lägga ut saker du tänkt kasta i vår facebookgrupp. Mer om dagen kommer i facebookgruppen - välkomna!

 

Ansökan om renovering

Styrelsen vill påminna om att vid renovering så behöver du som medlem ansöka till styrelsen och få din ansökan beviljad innan arbete påbörjas. Blanketten hittar du på www.solgardarna.se Meny - Blanketter & Dokument - Boende - Renoveringsmall 2021.

 

Påminnelse från Balkonggruppen

Kom ihåg att lämna in svarsblanketten som du fått i brevlådan. Den ska vara inne senast den 31 augusti 2022.

#5 2022

Fasadrenovering

Start av fasadbyte kommer att dröja då anbud från byggherrar till hög grad överskrider den kalkyl som stämmobeslutet, att byta fasad, baseras på. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

 

Trappan Älghagsgatan 4 C

Trappan ner till Slottsskogen är äntligen färdigställd och i bruk.

 

Balkonger

Balkonggruppen kommer inom kort att skicka ut information och intresseanmälan. Observera att sista svarsdag för intresseanmälan är den 31 augusti 2022.


Partytält

Föreningen har ett partytält som kan bokas via tvättstuge-appen. Tältet hämtas och lämnas åter i mangelrummet. Notera att tältet ska vara torrt och ihopvikt vid återlämnande.


Flaggning

Alla medlemmar är välkomna att hissa flaggan vid exempelvis flaggdagar och födelsedagar. Flaggan förvaras i en “brevlåda” i tvättstugan.

#4 2022

Årsstämma

Då stämman kommer att äga rum på innergården, Hjorthagsgatan, är det önskvärt om ni som bor på HHG 2 och 4 tar med er stolar ner för sittplatser.

 

Översyn av renoveringar

Styrelsen har beslutat att våra fastighetsskötare ska besöka lägenheter efter genomförda renoveringar och se efter så att renoveringen stämmer överens med ansökan.

 

Cykelrum

Vi påminner om att förvara cykelvagnar och cyklar som inte används i källar- eller vindsförråd så att vi frigör plats i våra trånga cykelrum.


Trivselregler

Vi vill även påminna om våra ordnings- och trivselregler, speciellt gällande ljudnivå. Läs mer under www.solgardarna.se/meny/medlemsinfo/trivselregler.

#3 2022

Föreningsdag

Lördag den 30 april kl. 11:00-13:00 kommer vårens aktiviteter att äga rum, där vi bland annat ordnar och fixar med våra gemensamma utrymmen. Observera att datumet ändrats från föregående informationsblad!

Vi samlas på gården Hjorthagsgatan 5. En container kommer att finnas på plats fredag 29 april-måndag 2 maj. Föreningen bjuder på grillad korv, fika samt utlottning av en fast parkeringsplats. Mer information kommer i vår facebookgrupp- välkomna!

 

Märk din cykel

I och med föreningsdagen kommer vi att rensa bland

cyklarna som står på gårdar och i cykelrum. Märk därför din cykel med namn och lägenhetsnr. (1-96). Om du inte använder din cykel så ofta är det bra om du förvarar den i ditt källarförråd. Om du har en cykelvagn behöver du förvara den någon annanstans då utrymmet i cykelrummen är begränsade.

 

Årsstämma

Datum för den årliga stämman kommer inom kort, kallelse kommer att skickas ut.


Balkonger

Det kommer att komma separat information från Balkonggruppen inför årsstämman.


Tvättmaskiner

Tvättmaskiner och torktumlare har sett över/lagats och ska nu fungera.


Vänliga hälsningar /Styrelsen

#2 2022

Felanmälan

Styrelsen tar inte emot felanmälningar via mejl. Från i år har vi ny förvaltare och felanmälan sker via formulär, https://service-form.homemaker.io/?company=pllfastighet&type=2&area=bostadsrattsforening_goteborg

Akuta ärenden under kvällar och helger görs till Låsinvest: 031-802 424           

 

Ny portkod och kod till soprummet

Byte av portkod och kod till soprummet kommer att ske under vecka 12. Nya koder delas ut i postboxarna.


Föreningsdag/Städdag

Den 24 april går vårens gemensamma städdag av stapeln och pågår mellan kl. 11-14. Föreningen bjuder på grillad korv, fika samt utlottning av en fast parkeringsplats. Mer information kommer i vår facebookgrupp- välkomna!


Tvättmaskiner

Tvättmaskinerna kommer att lagas och få en rejäl översyn. Ett nytt element kommer att ersätta det trasiga.


Sopsortering

Vi har märkt att sopsorteringen fungerar bättre nu när vi fått ett extra plastkärl.


Ny logotyp

Skicka in förslag på ny logotyp för vår förening. Den ska vara svartvit och skalbar. Förslag skickas till info@solgardarna.se


Vänliga hälsningar /Styrelsen

#1 2022

Ny teknisk förvaltare och fastighetsskötare

Från och med den 1 januari har föreningen PLL som teknisk förvaltare. Fastighetsskötarna kommer att vara på plats hos oss på tisdagar.


Motioner

Motioner till ordinarie föreningsstämma ska vara inne senast den 1 februari 2022. De lämnas i brevlådan på Älghagsgatan 2 eller mejlas: info@solgardarna.se.

 

Hyra/Månadsavgift

Föreningen får kontinuerligt betala påminnelseavgifter på grund av att medlemmar inte betalar sin avgift i tid. Vi vill påminna om detta för att slippa onödiga kostnader. Att teckna autogiro är ett smidigt sätt att se till att man betalar sin avgift i tid.

 

Övernattningslägenheterna

Vad gäller övernattningslägenheter så gäller fortsatt att avbokning ska göras senast 7 dagar innan användning. Med tanke på pandemin så görs undantag om avbokningen sker p.g.a. sjukdom. Om du behöver avboka mindre än 7 dagar innan kontakta info@solgardarna.se då det inte går att avboka själv i appen bokatvattid.

Soprummet

Avslutningsvis vill vi uppmana alla att ta ansvar för sin sopsortering. För allas trevnads skull, och för att vi ska slippa extra avgifter, hänvisar vi till återvinningsstationen vid Bockhornsgatan då kärl är fulla, samt att elektronik och/eller grovsopor inte får ställas i soprummet utan ska tas till avfallsstation.


Vänliga hälsningar /Styrelsen

#9 2021

Ny förvaltare

Efter årsskiftet kommer föreningen ha en ny förvaltare då nytt avtal slutits. Vi kommer därför komma ut med ett extra informationsbrev om ny förvaltare och uppgifter gällande detta.

 

Tvättstuga

Styrelsen har fått många synpunkter och felanmälningar gällande tvättstugan. Vi kommer att ta upp frågan om uppfräschning och eventuellt byte av maskiner med ny förvaltare.

 

Höjd hyra och bredbandsavgift

En hyreshöjning, av månadsavgiften, om 2 procent kommer att ske från och med den 1 januari 2022. Gällande bredbandsavgiften betalar varje bostadsrättsinnehavare i dagsläget 115 kronor per månad och hushåll. För att det ekonomiskt ska gå runt kommer bredbandsavgiften efter årsskiftet att höjas till 153 kronor per månad.


Juletid och brandrisk

Nu när det lackar mot advent och jul är det viktigt att vi kontrollerar så att våra brandvarnare fungerar. Bra att ha hemma och nära till hands är brandsläckare och brandfilt. Vi vill även påminna er om att SLÄCKA LJUSEN när ni lämnar rummet.


Slutligen vill vi från styrelsen önska er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År! /Styrelsen

#8 2021

Övernattningslägenheter

I och med nedåtgående trend med coronafall och hög grad av vaccinerade så återgår vi till ordinarie avbokningsregler gällande övernattningslägenheterna. Observera att från och med 1 november 2021 måste avbokning ske senast sju dagar före bokat datum, annars blir man debiterad hela kostnaden som är 350 kronor per natt och lägenhet.

 

Föreningens hemsida

Vi vill tipsa om vår hemsida https://www.solgardarna.se/. Där kan ni hitta mycket matnyttigt, som exempelvis medlemsinformation, blanketter och kontaktuppgifter. Vi rekommenderar att gå in där och leta runt, det finns många svar att få.


Lyckad städdag

Slutligen vill vi tacka samtliga som var med och bidrog till att söndagens städdag blev så lyckad - alla göromål blev avklarade under god stämning, vilket var toppen inför den annalkande vintern. 


Höstiga Hälsningar Styrelsen

#7 2021


Märk din cykel

Snart är det städdag och då kommer vi att rensa lite bland cyklarna som står på gårdar och i cykelrum. Så märk din cykel med namn och lägenhetsnr (1-96). Om du inte använder din cykel så ofta är det bra om du förvarar den i t ex ditt källarförråd.

 

Städdag

Den 10 oktober kl. 11:00-13:00 kommer höstens städdag att äga rum. Vi samlas på gården Hjorthagsgatan 5. Arbetet avslutas med korvgrillning. Både en elvagn (för elskrot) och en container kommer att finnas på plats från och med fredag 8 oktober fram till städdagen. Dessa kommer att stå på gathörnet Hjorthagsgatan 5.

 

Cykelrum Älghagsgatan 2 A

Dörren till cykelrummet är skev och behöver bytas. Observera att dörren kommer att vara borta under någon vecka när byte sker. Information för detta kommer.


Balkonger vid fasadbyte

”Balkonggruppen” arbetar vidare med utredningen att bygga balkonger vid fasadbyte. Mer information om hur det fortskrider och vilka möjligheter som finns kommer under hösten.


Eluttag tvättstuga

Eluttag har installerats i anslutning till torkrummen i tvättstugan. Då kommer möjligheten att dammsuga torkrummen finnas och underlättar vid städning. Dammsugare finns i mangelrummet.


Glada Hälsningar Styrelsen#6 2021

Parkeringsplats

Tyvärr har M (fd. Sunfleet) sagt upp sin bil på Älghagsgatan p.g.a. för låg beläggning. Det innebär att ytterligare en fast parkeringsplats blir ledig som vi kommer att lotta ut. Lottning av parkeringsplatsen görs bland de som anmälde sig till utlottning av den andra platsen för några veckor sedan. Aktuell hyrestid kommer att vara mellan 1 augusti 2021-31 maj 2022. Därefter sker utlottning i samband med vårens städdag och hyrestiden gäller då ett år.


Trappa

Trappan vid Älghagsgatan 4, som leder ner till lekplatsen i Slottsskogen, kommer att monteras klart efter sommaren.


Balkonger vid fasadbyte

”Balkonggruppen” kommer inom kort att komma ut med information om hur frågan fortskrider.


Bevattning under sommaren

Våra blommor och planteringar behöver vattnas under sommaren. Vi medlemmar behöver hjälpas åt med detta för att de ska kunna växa och frodas. Instruktioner finns på vår hemsida, under Medlemsinfo - Våra Gårdar - Bevattning.


Observera att lådorna vid entréerna behöver vattnas frekvent, speciellt vid varmt väder.

Läs mer om bevattning av våra planteringar och rabatter på hemsidan!Soliga Hälsningar Styrelsen#5 2021

Parkeringsplats

Lottning av fast parkeringsplats på Älghagsgatan kommer att äga rum den 20 juni. Anmälan om intresse av parkeringsplats görs till info@solgardarna.se Lägenhetsnummer ska anges vid intresseanmälan. Aktuell hyrestid kommer att vara mellan 1 juni 2021-31 maj 2022. Hyresperioder kommer framöver att gälla årsvis, där lottningen som tidigare, kommer att ske på städdagen i maj.


Bevattning under sommaren

Våra blommor och planteringar behöver vattnas under sommaren. Vi medlemmar behöver hjälpas åt med detta för att de ska kunna växa och frodas. Instruktioner finns på vår hemsida, under Medlemsinfo - Våra Gårdar - Bevattning

Läs om bevattning av våra planteringar och rabatter på där!


Städning

Vi har fått återkopplingar om att varken tvättstugor eller gästlägenheter städas ordentligt efter användning. Om du/ni märker att tvättstugan inte är städad före er användning får ni gärna kontakta föregående användare och påminna om att städning ska ske.

Detsamma gäller gästlägenheterna om de inte städats med tillfredsställande resultat av tidigare användare.


Ovan nämnda är i syfte att vi alla ska trivas och att våra gemensamma ytor ska kunna nyttjas efter lika villkor och med god vilja av det vi lämnar till nästa.


Varma Hälsningar Styrelsen

#4 2021


Årsstämman

Vi vill bara påminna om att ni är varmt välkomna till  årsstämman 19 maj kl 18:00. För att hålla det Covid-säkert så ses vi  utomhus på gården vid HH5D. Vi önskar att endast en från varje hushåll kommer. Det kommer tyvärr heller inte finnas något fika. Såklart önskar vi att det kunde bjudits på fika samt att alla kunde dyka upp. Men vi får alla fortsätta att kämpa på. Nu finns årsredovisningen på hemsidan!


Hemsidan

Vår hemsida har uppdaterats. Det finns aktuell information och annan nyttig information för t.ex. renoveringar. Gå gärna in och kika på www.solgardarna.se och passa samtidigt på att titta igenom årsredovisningen


Utemöbler

Flera av våra bord och stolar har redan kommit fram. Det finns dock fler som håller på att målas och kommer ställas ut allteftersom de blir klara.


Anlita fackman

På förekommen anledning vill vi påminna om att fackman skall anlitas vid renovering och  även vid enklare VA-arbeten för att minska risken för bl.a. vattenskador.
Vänlig Hälsning Styrelsen


#3 2021


Årsstämman

Vi har tyvärr behövt flytta fram årsstämman till 19 maj kl 18:00. Ni är varmt välkomna till årsstämman. För att hålla det Covid-säkert så ses vi  utomhus på gården vid HH5D. Vi önskar att endast en från varje hushåll kommer. Det kommer tyvärr heller inte finnas något fika. Såklart önskar vi att det kunde bjudits på fika samt att alla kunde dyka upp. Men vi får alla fortsätta att kämpa på. I år kommer inte årsredovisningen delas ut till alla postlådor utan kommer istället ligga på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. Önskar du ett fysiskt exemplar så kontakta styrelsen (se nedan).


Träden på gården

Vi har haft en arborist på plats för att se över träden runt om husen. Detta för att se över om det är några träd som behöver beskäras eller alternativt tas ner. Detta både med tanke på hur träden mår och för att vara rädd om våra byggnader.


Städdagarna

Då Covid-situtationen fortsätter har vi beslutat att ha två städkvällar i april ons 21/4 och tor 22/4 där de som har möjlighet att delta är mycket välkomna. Vi planerar att dra igång 18.00 båda kvällarna. Läs mer om vad vi ska försöka att hinna med i Facebook-gruppen. Det kommer också finnas en container på plats mellan 21/4 och 26/4.


Soprummet

Sophanteringen/källsorteringen har tyvärr inte fungerat så bra det sista. Det har flera gånger varit överfullt och/eller stått saker på golvet. Syftet med källsorteringen var att underlätta för alla boenden och dra ner på kostnaderna för sophanteringen. Just nu fungerar det som sagt inte tillfredsställande. Vi uppmanar nu alla att hjälpas åt så vi kan fortsätta erbjuda denna möjlighet!


Vänlig Hälsning Styrelsen
#2 2021


Årsstämman

Ni är varmt välkomna till årsstämman. Årets stämma är satt till 3/5 kl 18:00. För att hålla det Covid-säkert så ses vi  utomhus på gården vid HH5D. Vi önskar att endast en från varje hushåll kommer. Det kommer tyvärr heller inte finnas något fika. Såklart önskar vi att det kunde bjudits på fika samt att alla kunde dyka upp. Men vi får alla fortsätta att kämpa på. I år kommer inte årsredovisningen delas ut till alla postlådor utan kommer istället ligga på hemsidan. Önskar du ett fysiskt exemplar så kontakta styrelsen (se nedan).


Trappan mot Slottsskogen

För er som undrar över varför trappan inte kommer upp så är detta en fortsatt process som styrelsen arbetar med för att få till ett bra alternativ. 


Tvättstugan

Storstädning av tvättstugan är gjord. Städfirman städar regelbundet, men det krävs att vi alla hjälpas åt och städar efter oss för att hålla den ren. Så för allas trivsel, var noga med att städa efter dig när du har använt tvättstugan.


Blommor

För alla er som längtar efter våren kommer det snart planteras nytt i våra fina blomsterlådor utanför portarna.


Kontaktvägar 

Kontakt med styrelsen tas snabbast via mailen till infoadressen info@solgardarna.se. När styrelsen behöver gå ut med information snabbt så kommer information via tvättstugeappen eller Facebook-gruppen. Detta då vi ej har några kontaktuppgifter lagrade. 


Våriga Hälsningar Styrelsen

#1 2021Motioner till årsstämman


Nytt år och så småningom dags för ny årsstämma. Nya motioner behöver komma in senast 1/3  för att kunna tas upp på årsstämman.


Felanmälningar


Självklart tråkigt när saker inte fungerar eller går sönder. Men en eloge till alla  er medlemmar som hjälps åt att felanmäla kontinuerligt!


Övernattningslägenheterna


Nu är vår gamla övernattningslägenhet rejält uppfräschad och tillgänglig för uthyrning igen. Vi har som det tidigare kommit information om nu ytterligare en övernattningslägenhet på ÄHG 4a som står färdig. Då det inneburit en del kostnader med övernattningslägenheterna samt att standarden nu får anses vara betydligt högre än tidigare kommer det bli en ökad avgift för att hyra övernattningslägenhet. Från och med 1/2  kommer det kosta 350 kr/natt och lägenhet. Bokning av lägenhet görs via tvättstugeappen eller bokningstavlan i tvättstugan. Nycklarna till den nya lägenheten hämtas ut i ett nyckelskåp i trappuppgången på ÄHG 4a.  


#8 2020


Ny uthyrningslägenhet

I samband med bygget utav de nya lägenheterna har vi nu fått ett utrymme som kommer användas som uthyrningslägenhet. På ÄHG 4a kommer det finnas en lägenhet med toalett och pentry. Mer information kommer när lägenheten är färdig.

Kom ihåg att släcka ljuset...

I december ökar antalet lägenhetsbränder. Kom ihåg att släcka levande ljus när du lämnar ett rum.  Passa gärna på att kontrollera era brandvarnare och brandsläckare och att se till att våra trappuppgångar är tomma på föremål. I början av året kommer det komma ut information om systematiskt brandskyddsarbete.

Bostadsrättsförsäkrning

För information så har föreningen en kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Andelstal

I och med försäljningen utav de nya lägenheterna har våra andelstal ändrats, detta medför dock inga förändringar på avgifterna.


  Juliga hälsningar 

   Styrelsen#7 2020

Höstens städdag

Höststäddagen blir den 4/10. Vi kommer inte ha grill och fika som vi brukar, pga covid, men vi kommer genomföra planerade arbetsuppgifter och vi har en lång lista med plantering av växter, målning av utemöbler och inflytt av möbler för vinterförvaring, städa tvättstugan mm. Vi kommer också göra i ordning våra fastighets-förråd och städa i källargångarna. Det är viktigt att allt löst stående i källargångarna tas bort inför städdagen, annars ryker det denna dag. Vi kommer ha container för brännbart och insamling av elavfall. Om man inte kan/vill vara med på städdagen så maila gärna styrelsen så delar vi ut enkla arbetsuppgifter som man kan utföra på egen hand vid annat tillfälle än själva städdagen.

Fasaderna

Vi har beviljats bygglov för fasadbytet! Nu är fokus att ta fram förfrågningsunderlag så att vi kan ta in anbud samt att ta fram handlingar för att få startbesked.

Lägenhetsprojektet

Nu är alla fyra lägenheterna sålda och den första nya grannen till och med redan inflyttad! Vi hoppas att vår nya medlem känner sig varmt välkommen. Under November och December kommer vi få nya grannar även i de övriga tre lägenheterna.

Hälsningar Styrelsen


#6 2020

Fasaderna
Nya ritningar för fasad-projektet är framtagna och ny ansöka om bygglov är inlämnad, så nu väntar vi på besked. Är du nyfiken på hur fasaden kommer att se ut så står ett prov utanför ÄHG 4A

Lägenhetsprojektet
Den sista lägenheten (3:an) kommer när som helst komma ut för försäljning. Tipsa gärna trevliga bekanta som kan bli nya grannar.

Grillarna
Det har visat sig att tillverkaren rekommenderar att vi inte använder tändvätska när vi tänder grillarna utan istället använder t.ex. en brandstartare. Det har köpts in en brandstartare till varje grill. Den som grillar behöver också ta ansvar för att tömma grillen på aska och rengöra gallret (när den svalnat såklart). Vill du vara säker på att få använda grillen så skriv gärna i facebookgruppen eller sätt upp en lapp på grillen.

Återvinningen
Några har redan noterat att den lilla lådan för lampor och småelektronik saknas. Det visade sig att den enskilda insamlingen var en alltför stor kostnad i förhållande till resten av återvinningen.

Höstens städdag
Någon form av städdag kommer ske i höst, preliminärt datum är den 27/9. Mer information om hur vi gör kommer senare.

Vattning av rabatterna
Då våra fina rabatter består av perenner är det viktigt att vi fortsätter hjälpas åt att vattna dem kontinuerligt.

Hälsningar Styrelsen

#5 2020

Parkeringsplatsen

M (Tidigare Sunfleet) har sagt upp en av våra parkeringsplatser vilket gör den ledig. Är du intresserad utav att hyra en fast parkeringsplats längst upp på Älghagsgatan fr.o.m 1/7 t.o.m maj 2020 (samma pris som boendeparkering) så skicka ett mail  till styrelsen eller lägg en lapp i föreningens postlåda senast 15/6, så lottar styrelsen ut p-platsen bland de som är intresserade.


Lägenhetsprojektet

Tre av de nybyggda lägenheter är nu sålda. Den fjärde lägenheten kommer ut för försäljning till hösten. Då lägenhetsprojektet och försäljningen skapat utökad boyta i föreningen kommer våra andelstal justeras enligt stadgarna. Detta är nu gjort och kommer ej påverka någons månadsavgift.


Cykelförråd

Nu är cykelförråden klara och vi kan ställa tillbaka våra cyklar. För den som missat det finns det nu ett cykelförråd till på baksidan utav ÄHG 4 (det gamla soprummet). För den som inte vill ha sin cykel i förrådet så finns det avsedda platser för våra cyklar på gårdarna. Ställ inte cyklarna mot planteringslådor eller fasader utan använd cykelrum och cykelställ. 


Källarfönster

Under sommaren kommer tre utav våra källarfönster att bytas ut och byggas upp från mark.  Detta för att förhindra fuktinsläpp. Initialt kommer de vara omålade. De kommer målas i ett senare skede då vi målar alla källarfönster och även sockeln på huset.


Utemöbler

För att vi tillsammans skall kunna ha det så härligt som möjligt på våra gårdar kommer våra utemöbler att kompletteras med ytterligare stolar och bord av samma märke som de vi redan har. Vi kommer även sätta upp ett par bänkar utmed husväggen på prov.Somriga hälsningar Styrelsen


#4 2020

Nya grillar planeras till sommaren 

Då våra fina gårdar nu står i blom så önskas trevliga och tillgängliga möjligheter att kunna grilla. Då föreningens tidigare grillar nu har gjort sitt så planerar vi att snarast köpa in nya grillar. Det kommer bli en murad grill till varje gård som kommer stå fast i marken och finnas på plats året om för den som vill grilla även på vintern.


Problem med varmvatten

Det har från och till varit problem med varmvattnet i flera lägenheter. Det gjordes en dyr undersökning med vissa efterföljande åtgärder för en tid sedan. Dock har all information om detta spårlöst försvunnit hos SBC på något sätt. Då det var så kostsamt att genomföra undersökningen har föreningen valt att avvakta fler åtgärder med förhoppning om att kunna få fram informationen från senaste utredningen. 


Cyklar på gården

Då våra cykelförråd nu målas är det många cyklar som samsas på våra gårdar. Vi får hjälpas åt att hålla dem parkerade så att de är så lite i vägen som möjligt.


Lägenhetsprojektet

Bygget av de nya lägenheterna pågår för fullt. I någon av kommande veckor så läggs de nya lägenheterna ut för försäljning på förhand. Passa på att spana dem eller tipsa någon trevlig person som du gärna ser flytta in i föreningen om möjligheten att förvärva en nybyggd lägenheten i fantastiskt läge.


Odlingslådor

Det är flera som ställt frågor angående möjligheten att arrangera privata odlingslådor på vårt område. Vi gör nu försök med att hitta tillgängliga odlingsbara platser som skulle kunna fungera att ställa odlingslådor på. Våriga hälsningar Styrelsen


#3 2020


Städdagen ställs in

Städdagen planerad till 5 april ställs in pga. minska risken att sprida det nya Corona-viruset. Det kommer inte finnas någon container uppställd, utan man får vid behov själv ta sig till återvinningscentral (samordna gärna med dina grannar).

Alla boende som har cyklar i cykelrum uppmanas se över dessa. Om du inte använder din cykel särskild ofat, är det mycket bättre att du förvarar den i ditt källarförråd, så finns det lite mer plats för de cyklar som används frekvent. Det samma gäller cyklar fastlåsta vid stolpar på gården.


Föreningsstämma hålls utomhus

Föreningsstämman den 20 april kl 18.00 hålls utomhus på gården vid Hjorthagsgatan 5, pga. det nya Corona-viruset. Vi bedömer att vi genom att vara utomhus och att hålla avstånd kan genomföra stämman. Inget fika serveras. 


Com Hem flyttar fram datum 

Com Hem har informerat att de flyttar fram datumet då de upphör med analog sändning av tv och radio till 8 augusti. 


Styrelsens samtycke vid andrahandsuthyrning 

Det är tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand t.ex. vid studier eller jobb på annan ort under en begränsad tid. Men det kräver att styrelsen ger sitt samtycke, även vid kortare uthyrning t.ex. AirBnB (föreningens stadgar § 12). Blankett finns på solgardarna.se, och samtycket gäller 1 år. Andrahandsuthyrning utan styrelsens samtycke kan leda till att nyttjanderätten till en lägenhet kan förverkas i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser (föreningens stadgar § 14).

 

Mvh Styrelsen

#2 2020

Nytt cykelrum

Som flera påpekat finns behov av ytterligare plats att ställa cyklar. Styrelsen har därför beslutat att soprummet på Älghagsgatan 4 görs om till cykelrum. Boende på Älghagsgatan 4 hänvisas till det andra soprummet. Eftersom cykelrum är fulla ber vi er som inte använder cykeln frekvent förvara den på annat ställe. 


Ny portkod

Det är dags att byta portkod. Information kommer snart  i postlådor,


Städdag 5 april kl 11.00

Vårens städdag då vi fixar gårdar och  gemensamma utrymmen blir söndag 5 april kl 11.00. Fika serveras.


Föreningsstämma 20 april

I år hålls stämma i Svenska kyrkans församlingshem Repslagargården 5 kl 18.00 måndag 20 april. Fika serveras. 

Föreningen är i behov av nya medlemmar till styrelsen, som kan väljas in på stämman. Om du är intresserad eller vill veta mer, prata med något i styrelsen eller valberedningen.


Com Hem blir helt digitala

Com Hem har informerat att de fro.m. 26 maj 2020 upphör med analoga tv-sändningar och FM-radio. De som idag använder de analoga kanalutbudet kan behöva ändra tv:ns inställningar. Om det är en äldre modell kan  tv:n behöva kompletteras med en digitalbox eller bytas ut. Com Hem har redan lagt till fler kanaler och lagt till Comhem Play i utbudet till föreningen. Mer information finns på comhem.se/digitalisering  


Mvh Styrelsen

#1 2020

Gott Nytt År!

Styrelsen ser fram emot 2020! Under året kommer de gamla förskolelokalerna byggas om till lägenheter som går ut till försäljning. Hittills har renoveringsarbetet gått enligt plan. Vi hoppas också att vi får bygglov för att byta fasaden, så vi kan fortsätta planeringen av det projektet . 


Lägenheter i vindsprojektet färdiga

Samtliga lägenheter som byggt ut vindarna till lägenheter har nu fått slutbesked från Stadsbyggnadskontoret. 


Avgiftshöjning den 1/4

Styrelsen har i samråd med vår ekonomiske förvaltare beslutat om en avgiftshöjning på 1% from. 1/4. Avgiften höjs för att finansiera såväl underhåll som allmänna höjda kostnader och ett förväntat höjt ränteläge framöver.


Stämman sker tidigare i år - lämna motioner

Ta till vara på  chansen att lämna motioner till stämman. Mer information om stämman och om att lämna motioner kommer snart. Datum för stämman är satt till 20 april. Motioner ska lämnas in senast 23 februari.


Nya medlemmar till styrelsen sökes

Styrelsen skulle behöva ytterligare medlemmar. Om du funderar på om styrelsearbete kan vara något för dig, prata gärna med någon i styrelsen eller i valberedningen.


Mvh Styrelsen

November 2019

Ny hemsida

Föreningen har förnyat vår hemsida. Gå in och titta! www.solgardarna.se Där läggs aktuell information upp. Där ligger även stadgar, årsredovisning med mera. Du kan också hitta blanketter för andrahandsuthyrning och renovering. 


Motioner till nästa år stämma

Vi kommer hålla stämma lite tidigare nästa år vilket betyder att eventuella motioner måste lämnas in redan senast 15/2.  


Gästlägenhet kan betalas med swish 

Gästlägenheten har fått ett eget bankgiro och swish-nummer för att förenkla betalning och för att vi lättare skall kunna följa att alla verkligen betalar. Se nummer och ytterligare information på anslagstavlan i tvättstugan.


Nytt bokningssystem för Tvättstuga & Gästlägenhet

Inom kort kommer ett nytt digitalt bokningssystem för tvättider installeras. Man kommer både kunna boka via hemsidan, en app och på plats i tvättstugan (som idag). Information om bokningssystemet kommer i medlemmarna postlådor. OBS! Man får själv ansvara för att flytta över redan gjorda bokningar till nya systemet, som förhoppningsvis är på plats 1/12. När systemet är igång gäller inte gamla bokningstavlan/kalendern.


Saknar du namnskyltar?

Vi gör en drive med att byta namnskyltar på postlådor, vid lägenhetsdörrar och infotavlan i trappuppgångar. Om du/ni saknar (riktig) skylt, skriv till info@solgardarna.se 


Enkelt att felanmäla via SBCs app/webportal

Istället för att ringa eller maila till SBC föreslår vi att ni istället gör felanmälan på deras webportal eller app. Då är det lättare att följa ärendet och se vad som redan är felanmält. Se vidare på informationstavlan i trappuppgångarna.


Vårt soprum 

I vårt soprum kan man endast slänga hushållsavfall, kompost och tidningar. För andra typer av avfall som kartong, förpackningar mm. hänvisar vi till återvinningsstation. Taxan för hushållsavfall är hög, vilket leder till onödiga kostnader för föreningen när medlemmar slänger avfall där som ska lämnas på återvinningsstation. HÄLSNINGAR STYRELSEN

Oktober 2019

Städdag 6 oktober

Stort tack till alla er som var med på städdagen! 


Målning av tvättstuga och torkrum klart

Målning av tvättstuga och torkrum är klart. På städdagen kompletterades med hörnskydd, nya dörrbeslag mm. 


Brandvarnare utbytta

Under städdagen bytte vi ut brandvarnare i trappuppgångar. Förhoppningen är att vi kommer tillrätta med pipande brandvarnare och falska larm.


Farligt avfall-bilen

Denna städdag fanns ingen möjlighet att lämna el-skrot. Förutom att själv ta sig till återvinningscentral så återstår ett par tillfällen då farlig avfall-bilen är i närheten. 


Dessutom stannar Återvinningspråmen vid Stigbergskajen söndag 20 oktober kl 10-14. Där kan man lämna nästan allt som kan lämnas vid en vanlig Återvinningscentral. 


Förskola blir lägenheter

Den 11 november startar ombyggnationen av den tidigare förskolan till lägenheter. Bygget planeras pågå fram till hösten 2020. De närmast boende kommer få mer information. Det blir totalt 4 lägenheter i olika storlekar (1, 3 och 4 rum). Försäljningen av lägenheterna planeras till efter sommaren 2020. 


Upprustning av övernattningslägenheten 

- engagemang önskas!

Flera har lyft att övernattningslägenheten borde rustas upp. Styrelsen efterlyser engagemang bland medlemmarna för att bilda en grupp att rusta upp  övernattningslägenheten. Om du är intresserad att vara med i en sådan grupp skicka en intresseanmälan till info@solgardarna.seStyrelsen önskar en trevlig höst!