Våra gårdar

Våra gårdar anlades 2015. Då förvandlades buckliga asfaltsytor till prunkande rabatter och gräsytor. Att etablera så många planteringar är ett arbete som inte tar slut iom anläggandet, vi jobbar fortfarande med att etablera hållbara och vackra rabatter, fylla i luckor osv.

Arbetet med att ta om hand om planteringarna sköts av vår fantastiska trädgårdsmästare Helena. Men med vissa saker behöver vi alla i föreningen hjälpa till med, det är gödsling och rensning som vi gör vid vårstäddagen och bevattning. 

Före
Efter

Bevattning

Vid varje entré finns en planteringslåda som regnet inte kommer åt och därför måste vattnas, även höst och vår, men framförallt på sommaren. Torra somrar måste vi även hjälpas åt och vattna övriga rabatter. Vi brukar informera på Facebook när det är dags, men det är inte fel att titta till växterna och känna efter i jorden - är det torrt så passa på att vattna. 

Bevattningsslingor : Man sätter på vattnet på en av våra kranar och kopplar på slangen mot bevattnignsslingans startpunkt, sätt på vattnet på lågt tryck, annars går slangarna sönder, men låt vattnet stå på en bra stund, 4-8 timmar eller över natt. Vi har fyra bevattningsslingor som försörjer våra största rabatter. 

Följande rabatter vattnas med slang och pistol: Obs! Rikta pistolen mot jorden, inte växterna

På gaveln av Älghagsgatan 2E finns ett uppskattat solhörn mot söder, den här rabatten är extra utsatt och behöver vattnas med kanna hela sommaren.

I berget strax nordväst om Hjorthagsgatan 5D finns detta ansikte i berget.